Dažāda informācija

DKLB Valde

Priekšnieks - 

Ivars Mičuls

e-pasts: ivarsm11@yahoo.com

Priekšnieka vietnieki -

Dāvis Reins

e-pasts: davisreins@gmail.com

Dziesma Tetere

e-pasts: dziesma_1@yahoo.com

Biedrības kasiers -

Jānis Taube

DKLB valdes locekļi -

Pauls Berkolds

Jānis Daugavietis (sporta dzīves vadītājs)

Endija Damroze

Inguna Galviņa

Aivars Jerumanis (Nama pārstāvs)

Valdis Ķeris (sporta dzīves vadītājs)

Nora Mičule (Losandželosas latviešu skolas pārstāve)

Valdis Pavlovskis (ārējās informācijas apmaiņa)

Guna Reina

Sanita Šūmane (sadarbība ar Amerikas Latviešu Apvienību)

Inese Sviķkalne

Līga Sviksa

Dace Taube

Diāna Zaķe (tautasdeju kopas „Pērkonītis” pārstāve)

Aija Zeltiņa-Kalniņa (Sadarbība ar Latviju projektu koordinātore)

Juris Zinbergs


Revīzijas komisija -

Dainis Kalniņš

Diana Mathur

Biruta Šulca

Par biļetenu

Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMCIJAS BIĻETENS ir Dienvidkalifornijas latviešu biedrības izdevums.

Biļetena redaktore:  Astra Moora

e-pasts:  astere2000@aol.com

Raksti ievietošanai biļetenā iesūtāmi līdz katra iepriekšējā mēneša 10. datumam. Iesūtītos rakstus redaktoram/ei ir tiesības īsināt vai rediģēt.

DKLB biedriem par Informācijas Biļetenu nav jāmaksā. Biedru nauda ir $35 gadā, ģimenei – $50 gadā. Par biedru var kļūt, nosūtot biedrības kasierim biedru naudu. Personām, kuŗas nav DKLB biedri, Informācijas Biļetena abonēšanas maksa ir $40 gadā. DKLB biedra nauda vai maksa par abonementu jānosūta:

DKLB 

1955 Riverside Dr.

Los Angeles, CA 90039

Čeki izrakstāmi: LATVIAN ASSOC. of SO. CA

Maksa privātpersonai par sludinājuma ievietošanuvienu reizi: 

par pilnu lappusi $35

½ lappusi – $20

1/4 lappusi – $15

uzņēmējdarbības karti – $10.

IB metiens – 315 eks.

Ievērībai

Latviešu nama pārvaldes kasiere – 

Vita Volkovska

Čeki jāizraksta Latvian Community Center un jāsūta: 

1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA 90039)


Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. baznīca -

Adrese: 1927 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039

Draudzes amatpersonas:

Diakone -

Guna Reina 13447 Chandler Blvd., Sherman Oaks, CA 91401

(714) 829-6449

e-pasts: GunaReins@gmail.com

Draudzes priekšniece -

Tamāra Rūse 31 Laguna Woods Dr., Laguna Niguel, CA 92677

(949) 443-2150

Kasiere -

Dace Taube 3142 Helms Ave., Los Angeles, CA 90034

(310) 709-4738

Sekretāre -

Daina  Abele 2908-B Camino Capistrano, San Clemente, CA 92672

(949) 443-5170

Dāmu komitejas priekšniece -

Liene Linde 29 Sunset Ave., #1, Venice, CA 90291

(310) 396-5244


Honorary Consul,

Republic of Latvia in California

Juris Buņķis, M.D., F.A.C.S.

Orange County Plastic Surgery

4501 Birch Street

Newport Beach, CA 92660

Phone: office 844-277-2639

Cell 949-413-8888

www.facebook.com/LatvianConsul